Ritz

Arvika Fastighets AB
2013-2018

Förstudie: 2013 fick Runda Idéer i uppdrag av Arvika Fastighets AB att göra en förstudie för utveckling och ombyggnad av Ritz i Arvika. Ritz är ett kulturhus som innehåller bland annat scen, kök och konferenslokaler.

Genomförande:  2017 sammanställde Runda Idéer en systemhandling för scenteknisk utrustning då Arvika Fastighets AB beslutat att genomföra ombyggnationen. Inför upphandling av scenteknisk leverantör våren 2018 sammanställdes ett förfrågningsunderlag innehållande råsystem, infrastruktur och ljusteknik för A-sal respektive B-sal.