Östgötateatern

Norrköping & Linköping
2010-2014

Då Östgötateatern skulle installera nytt automationssystem och göra en ombyggnad av scenhusen på sina två teatrar; Stora teatern i Norrköping och Stora teatern i Linköping blev Runda Idéer anlitad som scenteknisk konsult.

Runda Idéers uppdrag var projektledning, scenteknisk projektering, design av nytt scenhus, arkitektritningar, byggritningar, upphandlingsritningar, blockschema, förfrågningsunderlag, upphandling, utvärdering, inmätning, projekteringsmöten, byggmöten och byggkontroll.

Foto: Östgötateatern