Musikhögskolan Ingesund

Stora konsertsalen
Arvika, 2014

Vid ombyggnaden av Stor Konsertsalen vid Ingesund Musikhögskola ansvarade Runda Idéer för scenteknisk projektering och konstruktion.  Uppdraget inkluderade nytt råsystem, kanalisation, belysningssystem, utformning av mixplats och scenmästarplats samt svagströmssystem med uttagsboxar.

Fotograf: Viktoria Fyhr