Kulturhuset Stadsteatern

Stora scenen
Stockholm, 2016-

Kulturhuset Stadsteaterns stora scen öppnades 1990. De äldsta delarna av de tekniska installationerna är ifrån denna tid. 1998 byttes styrsystemet ut och en ytterligare uppdatering av systemet har gjorts sedan dess. De tekniska installationerna är nu snart 30 år gamla och stadsteaterns stora scen behöver ersätta nuvarande system och installationer för att få en flexibel och hållbar teknisk installation som motsvarar dagens krav och har möjlighet till framtida uppdateringar och expansion.

Runda idéer har anlitats för projektering och upphandling av ett nytt automatiserat övermaskineri och undermaskineri, samt för det nya systemet nödvändiga nybyggnationer så som ny frontbrygga, nytt förscenspodie, nytt durkgolv över förscenen, nytt tågvindsgolv, installation av nytt sekundärstål samt all för det nya systemet nödvändig elinstallation. Byggnationen är planerad till 2019.


Stockholm House of Culture & City Theatre is one of the largest culture houses in Sweden with venues for theater, dance, art, literature and music. Runda Idéers assignment for the main stage included planning and preparing tender documents for  purchase of new automated stage machinery equipment, both overstage and understage, and  required modification of the building to accomodate the new equipment. The installation is scheduled for 2019.

Fotograf huvudbild: Robert Blombäck