Konstruktion och automation

En krävande scenograf? En stilren scenografi? Vi hjälper dig med design, konstruktion och byggnation av teaterdekor för små och stora scener.

-”Vi kombinerar teknik och funktion för att skapa en scenografi som fungerar i föreställningens flöde.”

Vi kombinerar teknik och funktion för att skapa en scenografi som fungerar i föreställningens flöde. Både för de som jobbar bakom scen, på scen och för publiken. Vi har vana av både de allra enklaste, fasta dekorelementen till mer avancerad, rörlig scenografi med automation.

Vi levererar 2D-och 3D-ritningar, beräkningar, projektledning, uppmätning på scen, produktion, mekaniska lösningar och automation.


We combine technology and function to achieve a set design that follows the rhythm of the performance. We have experience of designing both basic, static set pieces and more advanced, moveable and automated set designs. 

We provide 2D and 3D drawings, 3D-visualisation, calculations, project management, measurements on stage, production, mechanical solutions and automation.

Scroll to Top