Kil Arena

Kil
2015

Runda Idéers uppdrag var att göra ett förstudie för en ny design av Kulturhuset KilArena.