Musikens Hus

Kävesta Folkhögskola
Kävesta, 2017-2019

Vid nybyggnation av Musikens Hus på Kävesta folkhögskola var Runda Idéers uppdrag att ta fram en flexibel och hållbar scenteknisk lösning för Ensemblerum XL. Slutresultatet blev en motoriserad fyrkantstross samt infrastruktur för ljud och ljus. Infrastrukturen innefattade även utrustning för ljudteknik i övningsrum, bibliotek, datasal och teorisal. Runda Idéer sammanställde förfrågningsunderlag inför upphandling av scenteknisk entreprenör.

Foto: Petter Hellmin