Karlstads Teater

Karlstad
2011

I 2010 påbörjades en om- och tillbyggnad av Karlstads Teater där Wermland Opera har sin Stora scen och biljettförsäljning.  I samband med ombyggnaden utrustades scenen med ett helt nytt automatiserat råsystem.

Runda Idéer var ansvarig för scenteknisk projektering, upphandlingsritningar, blockschema, förfrågningsunderlag, upphandling, utvärdering, inmätning, projekteringsmöten, byggmöten och byggkontroll.

Foto: Wermland Opera