Dansens Hus

Stora scenen
Stockholm, 2014-2017

Dansens Hus är Sveriges största gästspelscen för samtida dans från Sverige och hela världen. Dansens Hus invigdes 1991 och ligger i Folkets Hus vid Norra Bantorget i centrala Stockholm.

Dansens Hus vill aktivt prägla villkoren för hur dans skapas och vill vara en del av den samtida och framtida scenkonstens framförande. Det behövs därför en uppdatering av det gamla manuella råsystemet till ett modernt automatiserat råsystem för att klara framtidens behov.

Förstudie: Runda Idéer fick i december 2014 i uppdrag att utreda förutsättningarna och möjligheterna för ett nytt automatiserat råsystem på Stora scen. Förstudien innefattade även nya bryggor samt en rörlig servicebrygga.

Genomförande:  Dansens Hus beslöt i 2016 att genomföra ombyggnationen och Runda Idéer tog fram byggritningar, förfrågningsunderlag, upphandlingsritningar samt hade ansvar för upphandling, utvärdering, inmätning och byggkontroll.


Dansens Hus is Swedens largest venue for contemporary dance for artists from Sweden and abroad. In 2014 Runda Idéer did a feasibility study for new automated rigging and stage machinery equipment. In 2016 Dansens Hus decided to go through with the upgrade.  Runda Idéers assignment was  to complete the tender documents including technical drawings and supervise during the building phase.

Foto bild 2: Dansens Hus