Dansens Hus

Kävesta Folkhögskola
Kävesta, 2019-

Region Örebro Län skall under 2019-2020 projektera och bygga ett Dansens Hus för dansutbildningen vid Kävesta folkhögskola. Projektet är en större utbyggnad av det hus där undervisningen bedrivs idag och innfattar både kontor, omklädningsrum, undervisningssalar, förråd och en stor sal för undervisning och uppträdanden.

Runda Idéers uppdrag är att sammanställa ett förfrågningsunderlag för scenteknisk utrustning, ljusteknik och ljudteknik för den nya delens två största salar.

Huvudbild: Sweco Örebro