Christinateatern

Kristinehamn
2015-2016

Då Kristinehamns kommun beslöt att Christinateatern skulle om- och tillbyggas  med bl a nytt manuellt råsystem blev Runda Idéer anlitat som scenteknisk konsult. Uppdraget bestod av design av scen och salong, projektering, 3D-visualisering, byggritningar, plan och sektionsritningar, installation av nytt motviktat råsystem, ljudsystem, ljussystem, dimmersystem och svagströmsystem.