Borås Kongress

Borås
2017-2018

2017-2018 projekterades och byggdes Borås kongress i Borås. Ett flexibelt och modernt kongresscenter för möten, konferenser, kongresser, utställningar och kulturevenemang av olika storlek och karaktär.

Runda Idéers uppdrag var att ta fram en flexibel och hållbar scenteknisk installation för stora kongressalen samt utställningssal. Detta sammanställdes i ett förfrågningsunderlag inför upphandling av scenteknisk entreprenör.